Proves homologades d’idiomes (A2)

L'Ordre 20/2011, de 24 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, en l'apartat primer de l'article 4, disposa que “els centres docents podran elaborar i administrar, de forma individual o conjunta amb uns altres centres docents, les proves homologades dels idiomes estrangers que impartisquen (alemany, anglés, francés o italià)".

Per a inscriure-vos en la prova (o proves), poseu-vos en contacte amb el vostre professor o professora de l'idioma del qual vos vulgueu examinar. Període d'inscripció: 13 desembre-9 gener.

En aquesta guia de la persona candidata trobareu tota la informació que necessiteu saber pel que fa a la prova.

Al web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport trobareu encara més informació (models deproves, normativa reguladora, etc.).

 

RESULTATS: