Eleccions a Consell Escolar

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021

PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS CANDIDATURES

Teniu al tauler d’anuncis del centre, el llistat definitiu de candidatures dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Hem habilitat un tauler portàtil que situarem cada dia junt a la porta d’entrada, podent consultar-lo després de les entrades, una vegada l’alumnat finalitze l’accés al centre:

9:10h a 9:45h / 15:35h a 16h

Vila-real, 9 de novembre 2021