PRESENTACIÓ CANDIDATURES SECTOR FAMÍLIES

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2021

PRESENTACIÓ CANDIDATURES sector FAMÍLIES

Des del dilluns 18 d’octubre fins el 2 de novembre podeu presentar la vostra candidatura per a formar part del Consell Escolar del centre els propers 4 cursos.

Si esteu interessats/des, contacteu amb la direcció del centre i us facilitarem tota la informació i ajuda.

12004357@gva.es / 964 73 87 87

Tota la info en Web Conselleria Educació/Consells Escolars