Eleccions a Consell Escolar 2021. Calendari actuacions

CALENDARI ORIENTATIU D’ACTUACIONS

Actuacions i calendari d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

 • La direcció del centre elabora els censos electorals
 • Sorteig   de   components,   titulars   i   suplents,   de   la   junta electoral, que aprovarà els censos electorals.
 • Constitució de la junta electoral: màxim fins al 19 d’octubre de 2021
 • 18 octubre al 2 de novembre, admissió candidatures dels diferents sectors
 • Publicació de la llista provisional de candidats/es: màxim fins al 3 de novembre de 2021
 • Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidatures: fins al 5 de novembre de 2021
 • Termini   per   a   resoldre   la   junta   electoral   les   possibles   reclamacions   i   publicació   de   la   llista definitiva de candidatures: fins al 9 de novembre de 2021.
 • ELECCIONS: el 18 de novembre de 2021
 • Proclamació de candidats/es electes: fins al 26 de novembre de 2021
 • Remissió   de   l’acta   de   proclamació   de   candidats   electes   a   la   Direcció   Territorial   d’Educació: l’endemà al de la proclamació.
 • Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar: fins al 10 de desembre de 2021.