Formulari confirmació menjador 2020/2021

FORMULARI SOL·LICITUD DIES SOLTS

Donades les circumstàncies actuals i l’organització del funcionament del menjador escolar, no es pot oferir el servei de díes solts/setmanes alternes, ja que no es poden garantir les exigències sanitàries.

Disculpeu les molèsties, en quan es puga reprendre el servei de díes solts, us ho comunicarem

Donades les excepcionals circumstàncies d’aquest curs, sols s’admetran comensals solts per motius absolutament justificats.
Cal complimentar SEMPRE AQUEST FORMULARI, amb almenys dos dies d’antelació, o no es podrà fer ús.

Obligatori adjuntar:
*Justificant bancari de l’ingrés (Curs, cognom i noms al concepte) ES04 3110 2811 20 2720000917
*Justificar del motiu de la sol·licitud

**Fins que no rebreu la confirmació per mail per part del centre, no estarà confirmada la sol·licitud d’assistència.