PRI1. Comiat curs 2019/2020

📚COMIAT I RECOLLIDA CURS 2019/2020📖

Un curs com aquest no pot finalitzar mitjançant una pantalla de per mig, per això us proposem que de forma organitzada, trobem un moment per entregar-vos els butlletins en format físic i per recollir els estris que queden a les aules i aprofitar per fer el comiat individual del curs

Organització del comiat per a PRI1

  • Dijous 25 de juny de 9h a 13h
  • Entrada per la porta principal del centre

A cada grup, el/a corresponent mestre/a, us organitzarà l’horari concret per vindre a l’escola, esperarem a la porta d’accés assignada i seguirem les indicacions dels mestres per accedir al centre.

  • Es OBLIGATORI l’ús de MASCARETA
  • Es prega màxima puntualitat i agilitat en el tràmit
  • Poden accedir al centre 1 adult i 1 alumne/a

 

FORMULARI D’OBLIGAT COMPLIMENT PER CITA PRÈVIA (fins dimarts 23 de juny per complimentar)
*Posteriorment us concretaran hora

FORMULARI CITA PRÈVIA PRI1A

FORMULARI CITA PRÈVIA PRI1B