PRI6. Audició Didàctica

Auditori MúsiccRafael Beltran Moner, dilluns14 de novembre 2022

L’ Associació cultural Crea Escena, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vila-real, ha realitzat en l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, l’activitat didàctica escolar MÚSICA MAgoESTRO, un projecte a càrrec de la companyia de teatre Diabolus in Música, que combina la tradició musical i el desenvolupament audiovisual, amb l’objectiu d’apropar la música clàssica, especialment l’òpera, a l'alumnat de 6PRI de la ciutat.