Adaptació guia context alta circulació Sars-CoV-2 i actualització protocols

ACTUALITZACIÓ PROTOCOL COVID
GESTIÓ QUARANTENES DOMICILIÀRIES i CONFINAMENTS D’AULA
21 de febrer de 2022

Carta procés comunicació de casos positius (grups de convivència estable Ed. Infantil/Primària)
VALENCIÀ/CASTELLÀ

 • La comunicació del tancament de l’aula només es realitzarà, quan siga confirmada pel departament de salut corresponent, i l’atenció educativa passarà a realitzar-se de manera no presencial.
 • Novetats en la gestió de les quarantenes domiciliàries.
  La quarantena domiciliària només correspon a les persones + i als contactes íntims que siguen especialment vulnerables, cuidadors d’aquests, dones embarassades, personal sanitari o sociosanitari, i serà determinada pel personal sanitari.
  Per tant, en els altres casos els convivents de casos + confirmats (alumnat, personal docent i no docent) no han de realitzar quarantena domiciliària i hauran d’acudir al centre educatiu.

  L’única excepció es refereix a l’assistència de l’alumnat al centre quan la seua aula haja sigut tancada per decisió de les autoritats sanitàries, que l’atenció educativa passarà a realitzar-se de manera no presencial.

ACLARIMENTS GESTIÓ CASOS GUIA CONTEXTOS ALTA CIRCULACIÓ
Clicar per visualitzar/descarregar
VALENCIÀ
/CASTELLÀ
24 gener 2022

 • Per a posar en quarantena una aula, hauran de donar-se 5 o més casos positius SENSE COMPTABILITZAR al professorat.
 • En cas de posar en quarantena una aula, independentment dels terminis d’incorporació personals, L’AULA QUEDARÀ TANCADA PER A TOT L’ALUMNAT. Es tornaran a reincorporar passats els 7 dies sempre que no es tinguen símptomes.
 • No es considerarà contacte estret dels convivents l’alumn@ que haja passat la COVID els últims 180 dies o haja passat la COVID i tinga una vacuna. Per tant, en aquests casos es podrà assistir al centre SEMPRE QUE LA SEUA AULA NO ESTIGA TANCADA.

8/GENER/2022
ADAPTACIÓ GUIA ACTUACIÓ APARICIÓ CASOS COVID EN CENTRES EDUCATIU EN CONTEXTOS D’ALTA CIRCULACIÓ DE VIRUS SARS-CoV-2

(CLICAR PER VISUALITZAR/DESCARREGAR)

Davant l’actual context d’increment accelerat de la transmissió comunitària de SARS-CoV-2, es considera necessari adaptar les actuacions front l’aparició de casos de en centres educatius, que seran d’aplicació en funció de la situació epidemiològica. Deixem a la vostra disposició el document complet i un resum:

ACTUACIONS FRONT SOSPITA O CONFIRMACIÓ CASOS COVID-19

Front l’aparició de símptomes respiratoris compatibles, no acudir al centre educatiu, fins tindre prova diagnòstica negativa, o be finalitzar període aillament mínim de 7 dies sempre transcorreguts 3 dies desde fi del quadre clínic.

ACTUACIONS FRONT APARICIÓ 4 CASOS CONFIRMATS O MENYS 20% ALUMNAT MATEIXA CLASSE

Fins 4 casos confirmats o més del 20% de positius en la mateixa classe, no es realitzarà quarantena (excepcions persones amb inmunosupressió i Educació Especial)
S’informarà a la classe que s’extremen precaucions i reduisquen interaccions socials.

ACTUACIONS FRONT AGRUPACIONS DE 5 CASOS CONFIRMATS O MÉS 20% ALUMNAT MATEIXA CLASSE EN UN PERÍODE DE 7 DÍES

Quarantena seguint indicacions Salut Pública, que determinarà la duració (sol ser 7 díes, els últims 3 sense símpromes) i si cal realitzar proves diagnòstiques.