Missió, visió, valors

Missió, visió, valors

Misisó

 • Ser un centre educatiu que proporcione una formació integral i orientada al nostre alumnat, realitzant un procés continu, permanent i participatiu.
 • Educació per a la plenitud i vida pròspera i ciutadania conscient, participativa,responsable i crítica.
 • Ser un centre educatiu que forme a l'alumnat d'una manera continuada i polivalent, pensant en una educació per a tota la vida, basant-se en les noves tecnologies i que permeta l'accés a la Universitat o al món laboral en les millors condicions.
 • Formar a emprenedors per a desenvolupar habilitats tan necessàries com són, capacitat d'indagar, raonar, argumentar i comunicar.
 • Fomentar en el nostre alumnat una visió global, com una manera d'entendre i comprendre aquest món en el qual vivim, amb els nostres programes Erasmus +

Visió

 • Ser el referent sociocultural dels nostres alumnes i aconseguirem que se senten orgullosos, ells i les seues famílies, de pertànyer al centre.
 • Convertir-se en un centre de referència en l'àmbit educatiu, tant a nivell autonòmic com estatal.
 • Canviar i evolucionar com ho fa la societat perquè els nostres alumnes siguen capaços d'adaptar-se a les necessitats que tinga el mercat laboral

Valors

 • Responsabilitat i Professionalitat: preocupació per la realització del treball benfet.
 • Respecte: escoltar de manera activa les opinions dels altres.
 • Innovació: suport en les noves tecnologies de la comunicació i informació.
 • Cooperació: implicació activa de tots els membres del centre en l'organització i realització de les tasques d'aquest. Potenciar el treball en equip.
 • Honradesa: ser íntegre en les nostres actuacions.