Missió, visió, valors

Missió, visió, valors

Misisó

 • Ser un centre educatiu que forma als alumnes integralment, tant acadèmicament com en valors.
 • Ser un centre educatiu que ofereix una formació personalitzada que propicie la inclusió.
 • Ser un centre educatiu que forma a l'alumnat d'una manera continuada i polivalent, basant-se en les noves tecnologies i que permeta l'accés a la Universitat o al món laboral en les millors condicions.

Visió

 • Ser el referent sociocultural dels nostres alumnes i aconseguirem que se senten orgullosos, ells i les seues famílies, de pertànyer al centre
 • Convertir-se en un centre de referència en l'àmbit educatiu, tant a nivell autonòmic com estatal.

Valors

 • Lideratge: cerca constant de l'avanç i millora en els diferents vessants dels nostres ensenyaments
 • Responsabilitat i Professionalitat: preocupació per la realització del treball ben fet
 • Respecte: escoltar de forma activa les opinions dels altra
 • Innovació: suport en les noves tecnologies de la comunicació i informació.
 • Cooperació: implicació activa de tots els membres del centre en l'organització i
 • Realització de les tasques d'aquest. Potenciar el treball en equip
 • Honradesa: ser íntegre en les nostres actuacions