Convocatòria subvencions per a incrementar l’accés d’alumnes als cicles d’Informàtica

La Conselleria d’educació ha publicat la convocatòria per a sol·licitar subvencions per a incrementar l’accés d’alumnes a determinats cicles de Formació Professional, entre els que es troben els de la família d’Informàtica i Comunicacions.

Aquesta subvenció s’emmarca dins del Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, que té entre els seus objectius el de potenciar iniciatives educatives i culturals en el sistema educatiu que afavorisquen la igualtat d’oportunitats.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 28 de juliol de 2023.

Accés a la convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/05/05/pdf/2023_4254.pdf

Més informació: https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ayudas-alumnas-de-determinados-ciclos-formativos