Subvencions alumnat FP

La Conselleria d’Educació ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana en el curs 2021-2022.

Hi ha diverses modalitats i finalitats:

  • Formació Professional Dual en administracions
    públiques.
  • Formació Professional Dual en empreses.
  • Formació en Centres de Treball.
  • Desplaçament.

Més informació: https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp