Escola Dansa

És un projecte educatiu en què conviuen la dansa i la música, l’objectiu del qual és fomentar la creativitat i expressivitat de l’alumnat a través del llenguatge corporal i del moviment.

És l’alumnat de 6è qui participa en aquest projecte.

OBJECTIUS

  • El projecte preten apropar el món de la dansa a l’alumnat i fomentar el gust per conéixer aquesta disciplina artística.
  • Posar a l’abast de l’alumnat coreografies i muntatges escènics que desenvolupen la sensibilitat estètica i potencien l’expressió i la creació artística en l’alumnat.
  • Fomentar el treball en equip i l’acceptacióde la imatge corporal que l’alumnat té desi mateix i dels altres.
  • Promoure el coneixement del patrimoni musical valencià, així com el d’altres cultures, mitjançant la unió de l’expressió corporal, la música i la llengua.