PIIE L’hort a l’Escola

“ESCOLA, EDUCACIÓ I ECOLOGIA”

OBJECTIUS:

  1. Dinamitzar l’hort escolar ecològic i alimentació sostenible
    Increment de la biodiversitat, consum responsable, mobilitat, gestió de compost,
    estalvi d’aigua, agricultura i alimentació ecològica, entre altres.
  2. Promoure activitats sobre la problemática ecològica.Treballar un caràcter local i comarcal: alerta sanitaria per pandèmies, incendis forestals, gestió de l’espai agrícola, polítiques municipals, despoblament,…
  3. Desenvolupar una xarxa de centres d’horts. Seguiment de centres amb horts i la creació d’una Xarxa Valenciana d’horts escolars.
  4. Impulsar el treball en xarxa i cooperació. Fomentant la participació, la cooperació, l’accés a la informació i l’intercanvi d’experiències entre els centres implicats i altres entitats publiques i privades.
  5. Promoure un canvi de pensament i els valors. Treballar unes actituds que impulsen i transformen a la comunitat educativa i habitants del municipi cap a un model de desenvolupament sostenible.
  6. Desenvolupar una ètica ambiental i saludable, Construcció col·lectiva dels valors que inspiren la sostenibilitat i uns acords medi ambientals integrats en el centre PEC i PGA.
Taller hort escolar del departament Medi Ambient, Canvi Climàtic, Agricultura i Pesca de Denia

El projecte participa en el cumpliment dels ODS del 2030 i esta en línia amb la conservació de recursos naturals i increment de la biodiversitat (Biodiversitat en l’horitzó 2030). I així com reforçar els missatges educatius sobre la importància de la nutrició saludable, la producció sostenible d’aliments i la reducció del desaprofitament d’aliments.Tots aquestos sent els pilars funadamentales del projecte. Això a més, ens permet portar el projecte a programes internacionals com programes Erasmus+, categoria KA2 d’estratègies entre centres educatius i/o com els programes KA1 d’intercanvi d’estudiants.