Infantil 2ºCicle de 3 a 5 anys

Ed Inf@2x

Educació Infantil 2ºCicle de 3 a 5 anys

L’educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia que atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als sis anys d’edat. És una etapa que té caràcter voluntari i la seua finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets i xiquetes.

Aquesta etapa contribueix a desenvolupar en els xiquets i  les xiquetes les capacitats que els permeten:

L’educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia que atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als sis anys d’edat. És una etapa que té caràcter voluntari i la seua finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets i xiquetes.

Aquesta etapa contribueix a desenvolupar en els xiquets i  les xiquetes les capacitats que els permeten:

  • Conéixer el seu propi cos i el dels altres, les seues possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.
  • Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
  • Assolir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.

MÉS INFORMACIÓ EN: