Escola matinera

Grado cuarto B: HORARIO

A la disposició de les famílies que ho necessiten per a deixar als seus fills abans del començament de les classes i per afavorir la conciliació familiar.

L’horari de l’escola matinera és: de 07:45 a 9:00

Consultar en secretaria.