Serveis

Lunch box free iconSchool bus free icon

El centre disposa de servei complementari de menjador i transport, regulats per la normativa de la Generalitat Valenciana.

http://www.ceice.gva.es/documents/162777557/166469798/gv_conselleria_educacio_rgb_val.png/

També el centre a través de l’associació de mares i pares ofereix el servei d’escola matinera.

Reloj icono premium