Consell Escolar

El CEIP Montgó compta amb 19 unitats (AULES o GRUPS de classe) per això els components del CONSELL ESCOLAR són:

  • DIRECTOR/A DEL CENTRE, (presideix les reunions)
  • CAP D’ESTUDIS
  • SECRETARIA
  • REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
  • PROFESSORS/ES = 7
  • PARES/MARES = 9 ( un d’ells representant de l’AMPA)
  • ALUMNES = 3 (3r  cicle, veu)
  • PAS = 1 (Personal d’Administració i Serveis
  • PAEC = 1 (Personal d’Atenció educativa Complementària)

EN TOTAL AMB DRET A VOT SÓN 21 MEMBRES


RESUM DE LES REUNIONS

REUNIÓ NÚMERO 9/2022 DE 14 DE JULIOL DE 2022 (EXTRACTE)