Centre Educatiu Promotor de l’Activitat Física i l’Esport. CEPAFE

Un Centre Educatiu Promotor de l’Activitat Física i Esport (CEPAFE) és aquell centre escolar que impulsa, fomenta i aprofita els recursos disponibles oferint les màximes oportunitats per a la pràctica esportiva educativa i saludable en horari lectiu i extraescolar.

Al nostre centre, La Generalitat Valenciana li va atorgar la condició de CEPAFE el 26 d’abril de 2023, des d’aqeusta data el centre desenvolupaa i posa en pràctica el nostre PEAFS (Projecte Esportiu d’activitat Física i Salut) amb una ajuda econòmica de 1.516 € per al curs 2022-2023.


Des de sempre la nostra escola ha promocionat el foment de l’activitat física, l’esport i d’estils de vida saludable. És important la tasca educativa de l’escola per a donar sempre resposta a les necessitats de la comunitat educativa. Així, s’han anat desenvolupant al llarg d’aquests anys, tot tipus d’esports i activitats.

Hem de destacar la participació en actes organitzats des de l’administració o altres entitats que permeten donar a conèixer el nostre projecte.

ACTIVITATS PEAFS