Subvenció alumnes FP

Ajuda als alumnes que realitzen desplaçament major a 14 km. segons modalitats:

Modalitat FCT: la distància del lloc de treball al centre educatiu.
Modalitat Desplaçament: la distància del lloc de residència al centre educatiu.