Aneu a la barra d'eines

Comunicat de Vaga

L’alumnat d’aquest centre s’adherix a la vaga d’estudiants pel canvi climàtic del divendres, 22 d’octubre.

El professorat no fa vaga i estarà en el centre impartint classe.

Qui ha de justificar les faltes d’assistència és la família.

Categories Pau

Campionat de Llançament de Pes

Tota la Comunitat Educativa de l’IES Maria Enríquez felicita al nostre professor d’Educació Física JUAN VICENTE ESCOLANO, entrenador de l’atleta Kim López Gónzalez qui ha resultat guanyador en el Campionat d’Europa IPC – Llançament de Pes F12. ENHORABONA!

 

Protecció de Dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la
LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en
aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT)

Accedir al RAT