Aneu a la barra d'eines

TERMINIS DE MATRÍCULA

El període de matrícula acaba els dies:

ESO i Batxillerat: 29 de juliol

Cicles Formatius FP (Excepte Atletisme i Videojocs): 30 de juliol

Qui no formalitze la matrícula dins d’aquest període perdrà la seua plaça i haurà de seguir-se el procediment següent, durant la primera setmana de setembre, si encara vol matricular-se en aquest centre:

ESO i Batxillerat: De manera general caldrà adreçar-se al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Gandia; això no obstant, si queden vacants, és possible que l’alumnat que ha realitzat sol·licitud d’admissió i ha resultat No Admés reba una telefonada perquè es matricule durant la primera setmana de setembre.

Cicles Formatius FP: Es publicarà en la nostra web, a principi de setembre, un horari de subhasta de places vacants on constarà més informació.

MOLT IMPORTANT: L’alumnat admés NO ESTÀ MATRICULAT automàticament, ha de formalitzar matrícula.

Campionat de Llançament de Pes

Tota la Comunitat Educativa de l’IES Maria Enríquez felicita al nostre professor d’Educació Física JUAN VICENTE ESCOLANO, entrenador de l’atleta Kim López Gónzalez qui ha resultat guanyador en el Campionat d’Europa IPC – Llançament de Pes F12. ENHORABONA!

 

Protecció de Dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la
LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en
aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT)

Accedir al RAT