BATXILLERAT-OPTATIVES

El Batxillerat és una etapa educativa no obligatòria, amb una duració de 2 cursos,  que prepara als estudiants per a l'educació superior a través de diferents modalitats especialitzades.

 

El Batxillerat té cinc possibles modalitats:

 

1. Modalitat General.

2. Humanitats i Ciències Socials.

3. Ciències i Tecnologia.

Dos modalitats artístiques:

4. Arts Plàstiques, Imatge i Disseny

5. Música i Arts Escèniques

 

En este enllaç trobaràs la normativa relacionada amb Batxillerat:

https://ceice.gva.es/es/web/ordenacion-academica/bachillerato/curriculo

 

En l'IES El Corriol oferim les següents modalitats de Batxillerat:

 

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials
  • Modalitat General

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Està orientat a estudiants interessats en les ciències experimentals, les matemàtiques i els estudis relacionats amb continguts científic-sanitaris i tecnològics.

Permet accedir a una àmplia varietat d'estudis universitaris i cicles formatius superiors en àrees com a enginyeria, arquitectura, ciències de la salut, ciències de l'esport, psicologia, etc.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Està orientat a estudiants interessats en les humanitats, les ciències socials i els estudis relacionats amb la història, la literatura, la filosofia i la comunicació.

Permet accedir a una àmplia varietat d'estudis universitaris i cicles formatius superiors en àrees com a periodisme, dret, educació, treball social, administració i direcció d'empreses, entre altres.

BATXILLERAT GENERAL

El Batxillerat General està indicat per a aquells estudiants que desitgen mantindre una formació més àmplia i diversificada, sense especialitzar-se en una branca concreta, la qual cosa els brinda flexibilitat per a triar els seus estudis posteriors. A més, estos estudis poden estar recomanats per a estudiants que pensen en opositar o a cursar una formació professional de grau superior.

 

En cada modalitat de Batxillerat trobarem assignatures de diferents tipus:

Matèries comunes a tots els batxillerats

  • Són les matèries comunes i obligatòries per a tots els estudiants, independentment de la modalitat de batxillerat que cursen. Exemples: Llengua Castellana i Literatura, Història d'Espanya, Filosofia.

Matèries optatives específiques de la modalitat

  • Són les assignatures que els estudiants trien dins de la modalitat de batxillerat que han seleccionat (Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, Batxillerat General, etc.). Permeten aprofundir en els continguts relacionats amb eixa branca de coneixement.

Altres optatives (comunes a tots els batxillerats)

  • A més de les comunes i específiques, els centres educatius  oferixen assignatures optatives que els estudiants poden triar.

És important que tingues en compte quina és la formació superior que t'interessa, per a triar les matèries que t'ajuden a pujar nota per a accedir a esta.

Si vols accedir a estudis universitaris en les universitats públiques serà important que tingues en compte les ponderacions i les notes de tall.

 

ASSIGNATURES BATXILLERAT

A continuació podràs consultar les optatives oferides per a cada modalitat de batxillerat:

PRIMER CURS

1r BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

1r BATXILLERAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

1r BATXILLERAT GENERAL

SEGON CURS

2n BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

2n BATXILLERAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

2n BATXILLERAT GENERAL

IMG_5210
IMG_5209