OFERTA FORMATIVA

La nostra oferta formativa comprén l'E.S.O., Batxillerat, i Cicles Formatius de F.P. Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior de les famílies professionals d'Imatge Personal i Informàtica. Per a conéixer millor la nostra oferta formativa, entra a baix al nivell educatiu que t'interesse.

Nombre d'alumnes per etapa:

ALUMNAT MATRICULAT
ESO
BACHILLERAT
CICLES FORMATIUS