Borsa de Treball

La borsa de treball del nostre centre no té la finalitat de selecionar alumnes per les ofertes que les empreses ens presenten, només fa de canal transmissor entre l’empresa ( oferta de treball ) i els/les nostres alumnes/exalumnes. L’empresa ompli el seguent formulari on es detallarà l’oferta i  aquesta serà transmesa als/les alumnes. Els/les alumnes interessats/des es posaran en contacte amb l’empresa i aquesta triarà el perfil que més s’adepte a les seues necessitats.

Veurer política de privaciat

BORSA DE TREBALL

  • EMPRESA

  • PERSONA DE CONTACTE

  • PERFIL LLOC DE TREBALL