DEPARTAMENTS

DEPARTAMENT D’ÀMBIT LINGÜÍSTIC

Llengua Castellana i Literatura

Llengua Valenciana i Literatura

Francés

Anglés

DEPARTAMENT D’ÀMBIT SOCIOHUMANÍSTICO

Religió

Valores

Geografia i Història

Cultura Clàssica

IAEE

Filosofia

Economia

FOL

Música

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

DEPARTAMENT D’ÀMBIT CIENTIFICO-TECNOLÒGIC

Matemàtiques

Física i Química

Biologia i Geologia

Educació Plàstica i Visual

Tecnologia i digitalització

Tecnologia

Tecnologies de la Comunicació i Informació

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA

Educació Física

DEPARTAMENT D’IMATGE PERSONAL

DEPARTAMENT D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

FCT