Manuals


IMPRESSORES


 MANUAL ÚS IMPRESSORA SALA PROFESSORS/ES

MANUAL ÚS IMPRESSORA CONSEGERIA


ORDINADORS


MANUAL ÚS ORDINADORS AULA

MANUAL ÚS ORDINADORS SALA PROF. I DEPARTAMENTS


SISTEMA INCIDÈNCIES


MANUAL PER POSAR UNA INCIDÈNCIA