Control Carro Portàtils / Control Carro Portátiles

El professorat que fa ús del carro de portàtils omplirà este formulari cada vegada que faça ús del mateix. En este formulari queda anotat si hi ha algun desperfecte previ o posterior a l’ús i que alumnes han fet ús de cada dispositiu. Omplir el formulari és OBLIGATORI. Moltes gràcies

El profesorado que hace uso del carro de portátiles rellenará este formulario cada vez que haga uso del mismo. En este formulario queda anotado si hay algún desperfecto prévio o posterior al uso y que alumnos han utillizado cada dispositivo. Rellenar el formulario es OBLIGATORIO. Muchas gracias

CARRET PLANTA BAIXA (en Secretaria). Totalment prohibit que l’alumnat reculla o retorne el carro

CARRET 1a PLANTA ( en Sala de Guardìes). Totalment prohibit que l’alumnat reculla o retorne el carro

CARRET 2a PLANTA (quart habilitat). Totalment prohibit que l’alumnat reculla o retorne el carro