Nota informativa per a l’alumnat sense plaça

L’alumnat que participant en el procés d’admissió no haja obtingut plaça i estiga en alguna de les 3 situacions següents, hauran d’acudir al centre de primera opció de l’1 al 5 de setembre per a emplenar un qüestionari amb la finalitat d’assignar-li vacant en centres de la localitat Situacions: Que vinga a escolaritzar-se al sistema

Encara queda una plaça en el cicle de FPB d’Informàtica.

Encara queda una plaça en el cicle de FPB d’Informàtica. S’adjudicarà en un acte públic el dijous 27 a les 10.00 en la nostra sala d’actes. Pot optar a aquesta plaça l’alumnat que ha participat en el procés d’admissió. El criteri de prioritat és la nota mitjana de l’expedient acadèmic.