Horari de centre

L'horari del centre en el torn de diürn és de 8.00 a 15.05 per als grups de 1r i 2n de  batxillerat i per als grups de 3r i 4t de ESO.

De 8.55 a 14.45 per als grups de 1r i 2n de ESO.

L'horari del centre en el torn de nocturn és de 16.00 a 22.45

DIÜRN NOCTURN
1r cicle ESO (1r i 2n) 2n cicle ESO (3r y4º) i

BATXILLERAT

BATXILLERAT        FPB
1a classe 8.55 - 9.50 8.00 - 8.55 16.00 - 16.55 16.00 - 16.55
2a classe 9.50 - 10.45 8.55 - 9.50 16.55 - 17.50 16.55 - 17.50
3a classe 10.45 - 11.40 9.50 - 10.45 17.50 - 18.45 17.50 - 18.45
1er esbarjo 11.40 - 12.00 10.45 - 11.05 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00
4a classe 12.00 - 12.55 11.05 - 12.00 19.00 - 19.55 19.00 - 19.55
5a classe 12.55 - 13.50 12.00 - 12.55 19.55 - 20.50 19.55 - 20.50
6a classe 13.50 - 14.45 12.55 - 13.50 20.50 - 21.45 20.50 - 21.45
2n esbarjo 13.50 - 14.10 21.45 - 22.00
7a classe 14.10 - 15.05 22.00 - 22.45