Departaments didàctics

team-965093_640

Els departaments didàctics són els òrgans bàsics encarregats d'organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis de les àrees, matèries o mòduls formatius corresponents, i les activitats que els siguen pròpies dins de l'àmbit de les seues competències. Estan compostos per tot el professorat que imparteix l'ensenyament propi de les àrees, matèries o mòduls assignats al departament.