Oferta educativa

OFERTA EDUCATIVA 1r ESO

OFERTA EDUCATIVA 2n ESO

OFERTA EDUCATIVA 3r ESO

OFERTA EDUCATIVA 4t ESO

OFERTA EDUCATIVA

1r BATXILLERAT

 • 1r Batxillerat Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials
  • Diürn: Llengua Estrangera: Inglés, Francés i Alemany
  • Nocturn: Llengua Estrangera: Anglés
 • 1r Batxillerat Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Diürn: Llengua Estrangera: Inglés, Francés i Alemany
  • Nocturn: Llengua Estrangera: Anglés

OFERTA EDUCATIVA

2n BATXILLERAT

 • 2n Batxillerat : Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials
  • Diürn: Llengua Estrangera: Inglés, Francés i Alemany
  • Nocturn: Llengua Estrangera: Anglés
 • 2n batxillerat Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Diürn: Llengua Estrangera: Inglés, Francés i Alemany
  • Nocturn: Llengua Estrangera: Anglés

OFERTA EDUCATIVA FPB

 • 1r Informàtica d'Oficina (vespertí)  
 • 2n Informàtica d'Oficina (vespertí)
 • 1r Perruqueria i Estètica (vespertí)
 • 2n Perruqueria i Estètica (vespertí)