Què és Erasmus +?

SEPIE_erasmus_plus

Què és Erasmus +?

Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2014-2020.

Erasmus+ és el programa únic que tracta d'impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d'ajudar als nostres sistemes d'educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que doten a les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

A Espanya són dos les organitzacions designades com a agències nacionals per a la gestió coordinada del programa Erasmus+: el Servei Espanyol per a la internacionalització de l'Educació (SEPIE), per a l'àmbit de la educació i la formació; i l'Agència Nacional Espanyola (ANE), integrada a el Institut de la Joventut (INJUVE) per a l'àmbit joventut. Les accions d'Erasmus+ Deporte són gestionades directament per la Comissió Europea a través de la seua Agència Executiva en l'àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA).

OBJECTIUS

Erasmus+ contribueix a la Estratègia Europa 2020 per al creixement, l'ocupació, la justícia social i la inclusió, i als objectius del marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació i la formació.

Erasmus+ vol també promoure el desenvolupament sostenible dels països associats en l'àmbit de l'educació superior i contribuir a la realització dels objectius de la estratègia de la UE per a la joventut.

Dins del programa es plantegen els següents temes específics: