Fanzine

Fanzine de l'IES Jorge Juan.

Projecte que conjumina els treballs de caràcter creatiu de tot l'alumnat de l'IES Jorge Juan.

Aquest és un espai per a fomentar la creativitat i les inquietuds artístiques de tots i totes; un espai on expressar-se i alliberar-se.

Últimes notícies