Encara queda una plaça en el cicle de FPB d’Informàtica.

Encara queda una plaça en el cicle de FPB d’Informàtica.

S’adjudicarà en un acte públic el dijous 27 a les 10.00 en la nostra sala d’actes.

Pot optar a aquesta plaça l’alumnat que ha participat en el procés d’admissió.

El criteri de prioritat és la nota mitjana de l’expedient acadèmic.