Sol·licitud de Títols

TÍTOL DE BATXILLERAT

Per a obtindre el títol s’ha d’aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud emplenada
 • Justificant de pagament de la taxa de 40,81€
 • La fotocòpia del DNI (totes dues cares)

Esta documentació s’entregarà en la secretaria del centre.

La Taxa es pot traure per Internet, seguint estos passos:

 • Model 046 GVA. —>Taxes per expedició de títols. –>Taxa: Títol de batxillerat.
  • Continuar.
 • Òrgan gestor: Instituts d’Alacant.
  • Continuar (Si sou família nombrosa/monoparental o teniu bonificació per discapacitat, heu de marcar-ho abans i justificar-ho amb fotocòpia del carnet corresponent en presentar la sol·licitud.).
 • S’emplenen les dades i se li dona ACCEPTAR.
 • Marcar “No soc un robot”
 • Ja s’ha generat la taxa. Imprimir o descarregar i tancar taxa.
 • El pagament es pot realitzar en els caixers dels bancs imprimint la taxa o per internet
  (després de tancar la taxa, apareix el botó de PAGAR).
 • PAGAR: seleccionar forma de pagament, marcar “ Accepte conéixer…” i PAGAR.
 • Mostrar justificant

Després del pagament s’ha d’imprimir el justificant per a adjuntar-lo a la sol·licitud.

TÍTOL DE TÈCNIC GRAU MITJÀ

Per a obtindre el títol s’ha d’aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud emplenada
 • Justificant de pagament de la taxa de 18,89€
 • La fotocòpia del DNI (totes dues cares)

Esta documentació s’entregarà en la secretaria del centre.

La Taxa es pot traure per Internet, seguint estos passos:

 • Model 046 GVA. —>Taxes per expedició de títols. –>Taxa: Títol de Tècnic.
  • Continuar.
 • Òrgan gestor: Instituts d’Alacant.
  • Continuar (Si sou família nombrosa/monoparental o teniu bonificació per discapacitat, heu de marcar-ho abans i justificar-ho amb fotocòpia del carnet corresponent en presentar la sol·licitud.).
 • S’emplenen les dades i se li dona ACCEPTAR.
 • Marcar “No soc un robot”
 • Ja s’ha generat la taxa. Imprimir o descarregar i tancar taxa.
 • El pagament es pot realitzar en els caixers dels bancs imprimint la taxa o per internet
  (després de tancar la taxa, apareix el botó de PAGAR).
 • PAGAR: seleccionar forma de pagament, marcar “ Accepte conéixer…” i PAGAR.
 • Mostrar justificant

Després del pagament s’ha d’imprimir el justificant per a adjuntar-lo a la sol·licitud.