La Identitat Digital en l’IES Jorge Juan: Guia Familiar

A partir del present curse 23-24, l’IES Jorge Juan s’ha convertit en un Centre Digital Col·laboratiu, la qual cosa implica que tots els membres, incloent-hi estudiants, professorat i personal administratiu, posseïxen una Identitat Digital. Les principals ferramentes i aplicacions utilitzades són:

La Identitat Digital de l’alumnat, accessible des del perfil de Webfamilia (http://familia.edu.gva.es), inclou informació identificativa com a correu electrònic, clau de recuperació i contrasenya inicial, esta última necessària per al primer accés i el seu canvi posterior. És crucial que l’alumnat protegisca les seues contrasenyes, ja que compartir-les implica compartir informació privada.

Dins de les aplicacions disponibles amb esta Identitat Digital, destaquen les ferramentes de Microsoft Education, sent especialment importants el correo electrònic, OneDrive, Teams i Calendar. Es recomana encaridament a l’alumnat que es familiaritzen i practiquen amb estes quatre aplicacions, contribuint així al seu aprenentatge i a la integració exitosa de la nova estructura. El professorat del centre estarà disponible per a brindar suport, però la participació activa en l’autoaprenentatge resulta beneficiosa.

Es recomana revisar la següent guia:

Per a obtindre més informació, es pot consultar:

https://portal.edu.gva.es/cdc/es/inicio_cas/.