Nota informativa per a l’alumnat sense plaça

L’alumnat que participant en el procés d’admissió no haja obtingut plaça i estiga en alguna de les 3 situacions següents, hauran d’acudir al centre de primera opció de l’1 al 5 de setembre per a emplenar un qüestionari amb la finalitat d’assignar-li vacant en centres de la localitat

Situacions:

  • Que vinga a escolaritzar-se al sistema educatiu espanyol des d’un sistema educatiu estranger
  • Que vinga d’un centre privat no subjecte a fons públics.
  • Que vinga d’un centre concertat i al·legue que vol un centre públic.
  • Que canvie de localitat o de zona.