Matriculació a la PAU

INSTRUCCIONS PER A LA MATRÍCULA DE LA PAU
La matrícula per a la PAU ha de realitzar-se en la secretaria del centre, els dies 21 i 22 de maig de 9 a 13, presentant la següent documentació:

1.- Fotocòpia del DNI (totes dues cares).

2.- Document de matrícula (facilitat en el centre juntament amb el butlletí de notes, en la secretaria i a través de la pàgina web).

3.- El rebut de pagament que l'haurà de generar cada alumne/a a través de la web:

https://cvnet.cpd.ua.es/uapagos2/pagarrecibo/recibo

L'estudiantat haurà d'indicar en:

- Concepte del rebut: Proves d'aptitud per a accés a Universitat.

- Detall del concepte: PAU curse 2023-24 ordinària/extraordinària.

D'este ingrés l'alumne haurà de conservar 2 resguards. Haurà d'entregar un d'ells en la Secretaria del seu centre juntament amb la documentació que justifique, si és el cas, estar exempt o la reducció d'este.


Fitxers Adjunts:

Documente Matrícula PAU