Instruccions accés plataforma aules

Logo Aules

Aules és un lloc web destinat a l’e-learning, desenvolupat per i per a docents, amb vocació d’universalitat, senzillesa, i accessibilitat des de qualsevol dispositiu.

Dins tenen cabuda les aules virtuals destinades a la formació a distància reglada (Formació del Professorat, Formació Professional Semipresencial, CEEDCV, etc…), espais per a complementar les classes presencials de tots els ensenyaments i nivells educatius que inclouen un quadern per al professorat, i entorns col·laboratius que faciliten el treball col·laboratiu entre grups de docents i la comunicació interna de claustres, departaments i fins i tot l’Administració de la Conselleria d’Educació.

Qualsevol docent dels centres públics pot, crear una aula virtual i començar a treballar en ella. I tot això complint la normativa de protecció de dades, ja que la informació resideix en tot moment en servidors propis de la Generalitat.

Aules està basat en Moodle (versió 3.5 en l’actualitat), una plataforma de gestió de l’aprenentatge basada en programari lliure utilitzada al llarg de tothom. Moodle ja disposa d’una app per a dispositius mòbils (Moodle Mobile), que permet l’accés centralitzat a totes les aules virtuals en les quals puga participar un usuari (FP Semipresencial, cursos de CEFIRE, formació presencial, etc.), amb possibilitat d’habilitar notificacions push per a estar al corrent de les últimes novetats.


Identificació d’usuaris (com accedir)

Per a entrar, n’hi ha prou amb obrir un navegador i accedir a https://aules.edu.gva.es

Qualsevol alumne o alumna matriculat en un centre educatiu, podrà accedir a aquesta plataforma utilitzant com a usuari el seu NIA (“número d’identificador de l’alumne”). La contrasenya inicial estarà composta per les tres primeres lletres del seu cognom, en minúscula i la seua data de naixement en format DDMMAA (per exemple Ana Pérez, nascuda el 25 de gener de 2001, tindria com a contrasenya per250101), però en qualsevol moment podran canviar-la per una altra del seu gust. En cas d’oblit de contrasenya, qualsevol docent que li impartisca classe podrà reinicialitzar-la al seu valor original.