Llistat definitiu de candidatures a Consell Escolar IES Joan Fuster (Sueca)

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR, EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2023.

LLISTA ALUMNES

Batalla Méndez, Sandra (1BAT-F)

Martínez Martínez, Eva (4ESO-C)

Moldovan, Tudor Nicolae (3ESO-E)

Pons Carbonell, Paula (3rESO-E)

Villegas Esteve, Lara (3ESO-E)

LLISTA FAMÍLIES

Fletes Mafé, Albert

Llopis Sala, Carmen

Malonda Capellino, Mónica

Savalls Sanfèlix, Sílvia

LLISTA PROFESSORAT

Adam Ferris, Araceli

Ferragud Claver, Maria dels Àngels

González Lorente, M. Montserrat

Ribes Ros, Josep Lluís

Normativa de la convocatòria d’eleccions a consells escolars:

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, l’any 2023.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de setembre de 2023.