Reconeixement de les competències professionals

Reconeixement de les competències professionals

familes-professionals

El procediment consisteix en un conjunt d'actuacions dirigides a avaluar i reconèixer les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.