Famílies. Procediment votació a Consell Escolar

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE PROCEDIMENT DE VOTACIÓ

EN LES ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2023.

————————————————

Explicació procediment votació

Infografia sobre procediment votació

PAPERETA

————————————————

Normativa de la convocatòria d’eleccions a consells escolars:

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, l’any 2023.

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de setembre de 2023.