Bus urbà: Carnet Escolar

L’alumnat escolaritzat en l’IES Joan Fuster haurà de sol·licitar el seu carnet escolar per a fer ús del bus urbà de Sueca. 


🗓 Presentació: des del dijous 6 fins el dilluns 31 de juliol.

Tramitació: L’alumnat sol·licitarà el carnet de l’autobús de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de l’ajuntament (Sueca.es- Seu electrònica- Catàleg de serveis/ Registre electrònic-Sol·licitud General de l’ajuntament de Sueca).

En cas de no disposar de certificat electrònic, el registre de sol·licitud s’efectuarà presencialment en el DIAC de l’Ajuntament.


🌐 S’haurà d’emplenar el formulari de instància (annex 2), el qual es troba en el següent enllaç: https://www.sueca.es/val/seccion/educacio i adjuntar al mateix el resguard de matrícula efectuada per al curs 2023/24.

Una vegada registrades les dades,de manera telemàtica o presencial, hauran de personar-se en el 2n pis de l’Ajuntament, Departament d’Educació, amb una fotografia actual tamany carnet, per a recollir el carnet escolar.


L’horari d’atenció al públic serà dimarts i dijous d’11.30 a 13.30 hores.


‼️ Avís: Si es fa un mal ús del servei es podrà procedir a la retirada del carnet escolar, a petició de l’empresa transportista o del centre escolar. Una vegada retirat el carnet no es podrà fer ús del servei la resta del curs escolar.


‼️ Atenció: Tindre el carnet escolar no garanteix la reserva de la plaça en el transport escolar.
Es pot anar a sol.licitar ho amb  el carnet escolar de l’institut.


L’alumnat que passa a 1r d’ESo en setembre pot passar per secretaria on se li farà un paper que indicarà que es troben matriculats a l’IES.