Oficina Virtual – ESO

CURS 2024-25

CALENDARI D’ADMISSIÓ: ací

ACCÉS A LA RESOLUCIÓ D’ADMISSIÓ (25 d’abril de 2024): ací

Punt per circumstància específica:

El Consell Escolar de l’IES Serpis, reunit el dia 29 d’abril de 2024, a les 17.30 hores ha decidit atorgar el punt per circumstància específica en el procés d’admissió 2024-25 a les següents circumstàncies: 

–  Germans o germanes matriculats en el centre 

–  Pare, mare o tutors legals treballadors en actiu en el centre docent. 

– Simultaneïtat amb ensenyaments professionals de música o de dansa. 

– Condició d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment, així com el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana. 

ALUMNAT PROCEDENT DE CENTRES ADSCRITS

S’ha de confirmar plaça: del 6 al 9 de maig: Imprés: ací

MATRÍCULA ALUMNAT PROCEDENT DE CENTRES ADSCRITS: del 25 al 28 de juny

SOL·LICITUD DE PLAÇA PER A ALUMNAT NO PROCEDENT DE CEIPS ADSCRITS NI DE L’IES SERPIS

plataforma de Consellería AdminNOVA: del 4 al 10 de JUNY

ALUMNAT DEL CENTRE ESO

Atenció: per a poder pujar els documents requerits s’ha d’iniciar sessió amb el compte @alu.edu.gva.es

Documentació general a aportar per a tots els cursos (s’adjuntarà en el formulari)

 1. Imprés  per aportació a despeses comunes.
 2. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.

Documents no obligatoris si s’han presentat al centre en anteriors cursos:

3. Sol·licitud d’accés a “Web Família”.

4. Autorització per a l’ús d’imatges.

ALUMNAT ADMÉS QUE ES MATRICULA PER PRIMERA VEGADA EN EL CENTRE

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 1. Sol·licitud d’accés a “Web Família”.
 2. Autorització per a l’ús d’imatges.
 3. Imprés per aportació a despeses comunes.
 4. Resguard bancari de pagament d’aportació a despeses comunes.
 5. Fotocòpia del llibre de família.
 6. Certificació acadèmica(alumnat que vé d’altres comunitats o de col·legis que no utilitzen la plataforma ITACA)

Aquests documents els heu de completar (docs 1 a 3) o aportar (docs 4, 5 i 6 si procedeix) i una vegada escanejats adjuntar-los al formulari de matrícula.

Atenció: per a poder pujar els documents requerits s’ha d’iniciar sessió amb el compte @alu.edu.gva.es . En cas de no tindre accès a aquest tipus de correu, aportar la documentació directament al centre.

 • 2ESO
  • Formulari de matrícula 2ESO (Omplir i ENVIAR)
 • 3ESO
  • Formulari de matrícula 3ESO (Omplir i ENVIAR)
 • 4ESO
  • Formulari de matrícula 4ESO (Omplir i ENVIAR)


CONVALIDACIONS DE MÚSICA I DANSA I EXEMPCIÓ D’EDUCACIÓ FÍSICA