Erasmus+: Nous reptes, noves il·lusions.

Us presentem el vídeo que realitzem per a tancar el projecte Erasmus+ 2019-1-ES01-KA101-060820. 

Malgrat la pandèmia aconseguim els objectius plantejats d’obertura a Europa i internacionalització del centre.  Es van realitzar 18 de les 20 mobilitats programades, visitant Florència, Onesti a Romania, Praga, Siena, i participant en cursos de formació a Anglaterra, Irlanda i Porvoo a Finlàndia. Amb no menys entusiasme hem sigut amfitrions de col·legues procedents de França i Romania.

En tot moment, hem procurat traslladar a les aules tot l’aprés durant aquest període i, sobretot, hem enfortit les relacions i vincles  entre els participants, creant oportunitats de treball en equip i sessions d’intercanvi d’experiències.

Ara, per a aquest nou curs escolar 2022-23, continuem amb nous projectes.