PROVES A2 – CURS ACTUAL

Informar-vos de la convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria als alumnes acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2). Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2024. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen  Matriculats al nostre centre. Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules. Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dilluns 22 al divendres 26 d’abril. Heu de portar una instància original i fotocòpia del DNI. La llista d’admitits es publicará el dimarts 30 d’abril. Els exàmens es realitzaran el següents dies:

Ø ANGLÉS DIMECRES 8 DE MAIG A LES 11 DEL MATÍ

Ø ITALIÀ DILLUNS 6 DE MAIG A LES 11 DEL MATÍ

Ø FRANCÉS DIJOUS 9 DE MAIG A LES 11 DEL MATÍ

Resta per determinar (prova oral) El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova. Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert. Ompliu la instància. Més informació a https://dogv.gva.es/datos/2024/04/18/pdf/2024_3315.pdf   o en https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

PROVES HOMOLOGADES A2

Informar-vos de la convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2). Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2023. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen  Matriculats al nostre centre. Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules. Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dilluns 6 al divendres 10 de febrer. Heu de portar una instància original i fotocòpia. La llista d’admitits es publicará el dimarts 14 de febrer. Els exàmens es realitzaran el següents dies:

Ø ANGLÉS DIMARTS 21 DE MARÇ

Ø ITALIÀ DIVENDRES 24 DE MARÇ

Ø FRANCÉS DIMECRES 22 DE MARÇ

Resta per determinar (prova oral) El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova. Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert. Ompliu la instància.

DIA D’EUROPA 2022

El dilluns passat 9 de maig, celebrarem a l’IES Salvador Gadea d’Aldaia, el dia d’Europa. Tot el centre a través de l’Escola Ambaixadora, Equip Erasmus i el Portfolio Europeu de les Llengües realitzem una sèrie d’activitats commemoratives amb els alumnes de l’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, que han inclòs entre altres: la lectura oficial compartida per totes les Escoles Ambaixadores d’un manifest a càrrec dels nostres ambaixadors júnior, l’Himne de l’Alegria, exposicions sobre temes europeus, tertúlies literàries, podcast, vídeos i diferents pòsters sobre la cultura, costums i idiomes europeus. Al mateix temps, els alumnes Ambaixadors Júnior van rebre a la ràdio d’Aldaia per a explicar el seu treball i després la directora Na Remedios Barona Cabanes va rebre a l’Alcalde d’Aldaia En Guillermo Luján Valero, qui va entregar el premi de la Delegació del Govern als Ambaixadors d’Europa de l’IES Salvador Gadea, que se’ls va atorgar pel seu treball i impuls als valors de pau, solidaritat i convivència.

Àlbum de fotos de les activitates

VIDEO PROMOCIONAL D’ERASMUS DE GRAU SUPERIOR KA-103 DE L’IES SALVADOR GADEA

VÍDEO DE L’AJUNTAMENT D’ALDAIA : ELS I LES AMBAIXADORES EUROPEUS D’ALDAIA DE L’IES SALVADOR GADEA AMB EL DIA D’EUROPA

8 de març – día de la dona al Gadea

Hui l’Institut Salvador Gadea ha celebrat el Dia Internacional de la Dona realitzant distintes activitats. L’Escola de Rock Salvador Gadea, formada per dos grups, un de docents i un altre d’estudiants, ha tocat “Las xiques són guerreras”, “I will survive” i “The best of you”, entre altres cançons. El 8 de març és un dia per a promoure el paper actiu de les xiques en el futur de la política, l’art, la ciència, la societat o les empreses.

Proves homologades per a l’obtenció del certificat nivell bàsic de llengües 2021-2022

Informar-vos de la convocatòria que es realitzarà als instituts per a obtindre el títol de NIVELL BÀSIC de francés, Italià o anglés, la qual cosa permitiria els vostres fills acreditar el seu nivell de competència en les llengües estrangeres, accedir directament als estudis de Nivell Intermedi en les ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, així com tindre el certificat per a poder optar a beques en l’àmbit europeu (A2).

Estes proves es realitzen als instituts i està oberta a tots els alumnes que actualment tinguen setze anys o els complisquen l’any 2021. També per als majors de setze anys. L’altre requisit que s’exigix és que estiguen matriculats al nostre centre.

Pensem que esta convocatòria és molt interessant per als vostres fills i que com a pares havíeu de conéixer-la i animar-los a realitzar-la. Estem informant ja els vostres fills en les aules.

Si els vostres fills estan interessats han de fer la inscripció en la secretaria de l’institut del dimarts 14 al dilluns 20 desembre. Heu de portar una instància original i fotocòpia.

La llista d’admitits es publicará el dimecres 22 de desembre.

Els exàmens es realitzaran el següents dies:

Prova de Francés: 14 Febrer (11:30h) (3 proves) i per determinar (prova oral)
Prova de Italià: 18 Febrer (11:30h) (3 proves) i per determinar (prova oral)
Prova d’Anglés: 9 febrer (11:30h) (3 proves) i per determinar (prova oral)
El dia de la prova han de portar el DNI i la instància per poder realitzar la prova.

Els recordeu que no hi haurà cap inscripció fora del plaç establert. Ompliu la instància.

Proves per a l'obtenció del certificat del nivell bàsic – A2 – IES MIRALCAMP