Matèries de Batxillerat

 

1R BATXILLERAT LOMLOE (Decret 108/2022 de 5 d’agost)

Modalitat

Humanitats i Ciències Socials

Modalitat

Ciències i tecnologia

TRONCALS COMUNES

(3h)

    • EDUCACIÓ FÍSICA
    • FILOSOFIA
    • VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA I
    • LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA I
    • LLENGUA ESTRANGERA I

TRONCALS DE MODALITAT(4h)

OBLIGATÒRIES

 • LLATÍ I

o

 • MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CCSS

MATEMÀTIQUES

ESCOLLIR DOS ENTRE

 • ECONOMIA
 • GREC I
 • HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
 • LITERATURA UNIVERSAL
 • BIOLOGIA, GEOLOGIA I CIÈNCIES AMBIENTALS
 • DIBUIX TÈCNIC I
 • FÍSICA I QUÍMICA
 • TECNOLOGIA I ENGINYERIA I

OPTATIVES

(4h)

 • BIOLOGIA HUMANA
 • CULTURA JURÍDICA I DEMOCRÀTICA
 • DESCOBRINT LES NOSTRES ARRELS
 • DIBUIX ARTÍSTIC
 • GEOGRAFIA VALENCIANA
 • LITERATURA UNIVERSAL
 • PROGRAMACIÓ I XARXES INFORMÀTIQUES I
 • PROJECTE D’INVESTIGACIÓ
 • SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÉS)
 • BIOLOGIA HUMANA
 • CULTURA JURÍDICA I DEMOCRÀTICA
 • DESCOBRINT LES NOSTRES ARRELS
 • DIBUIX ARTÍSTIC
 • GEOGRAFIA VALENCIANA
 • PROGRAMACIÓ I XARXES INFORMÀTIQUES I
 • PROJECTE D’INVESTIGACIÓ
 • SEGONA LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÉS)
 • TECNOLOGIA I ENGINYERIA

ALTRES

RELIGIÓ (1h)