Proves D’accés als Cicles Formatius de Formació Professional

Captura de pantalla 2023-01-20 a les 10.54.25

PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Condicions d'accés

L'accés a la Formació Professional pot realitzar-se de 2 formes clarament diferenciades:

 • Una, l'accés directe, si es tenen els requisits acadèmics necessaris.
 • Una altra, l'accés a través d'una prova, si no es reunixen els requisits acadèmics.

Totes les persones que no complisquen els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle formatiu, podran concórrer a les proves d’accés sempre que complisquen les condicions següents:

Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o complir-los durant l’any 2023.

Proves de grau superior: tindre 19 anys o complir-los durant l’any 2023.

Les persones que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic/a de Formació Professional poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, i el resultat de la prova únicament es tindrà en compte a l’efecte d’admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

 

Calendari Proves d'Accés 2023

INSCRIPCIÓ (del 20 al 31 de març de 2023):

 • SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.
 • Publicació llistats d'alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d'abril de 2023.
 • Publicació llistats provisionals d'admesos: del 26 al 28 d'abril de 2023.
 • Publicació llistats definitius d'admesos i exclosos: 5 de maig de 2023
 • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 23 i 24 de maig de 2023
 • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior: 1 de juny de 2023
 • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 21 de març al 30 de juny de 2023, tots dos inclusivament.
 • Publicació llistats definitivus qualificacions prova grau mitjà i superior: 8 de juny de 2023
 • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 7 de juny al 3 de juliol de 2023

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ EN LA SECRETARIA DEL CENTRE O AL SEGÜENT CORREU ELECTRÒNIC:  secretaria@iespmbroseta.com

Exemplificacions d'anys anteriors

Més informació

Captura de pantalla 2023-01-20 a les 10.50.29