DIVERSITY IN THE CLASSROOM

Nova mobilitat europea del nostre KA101 Talent-ED a Bolognia, Itàlia


La setmana del 28 de febrer al 4 de març, la nostra orientadora va assistir al curs titulat “Diversity in the classroom”, el qual es va realitzar a Bolonya i en el qual van participar 14 professors de diferents parts d’Europa (Grècia, Hongria, Alemanya, França, Portugal i Espanya).

El curs es va desenvolupar de forma molt pràctica, mitjançant dinàmiques de grup, vídeos i treballs cooperatius.
El fil conductor sempre va ser la diversitat a l’aula, diversitat que podem entendre com a diversitat cultural, de procedència, diversitat funcional, diversitat en la nostra manera de pensar etc…

Va començar amb una introducció al concepte de diversitat. Què significa i com de rellevant és per als professors? Treballem sobre el concepte reflexionant com la diversitat ens identifica, ens fa únics, ens dona valor i ens enriqueix.
El concepte de diversitat enllaça amb el concepte de cultura, com la cultura ens fa diversos i com la identitat pot referir-se a aspectes individuals, però també culturals. Quan coneixem a una persona, de manera inconscient parem atenció a una sèrie de paràmetres que fan que tinguem una idea de quin és la seua cultura i la seua diversitat. No obstant això, ha sigut curiós experimentar que no tots ens fixem en els mateixos paràmetres ni donem la mateixa importància. Quins són els paràmetres que tu prioritzes? Sexe, gènere, raça, origen, idioma, condició sexual, color de pèl, religió…?

El curs va avançar cap als termes “estereotips i discriminació” i les estratègies que necessitem com a docents per a fer-los front. El més interessant ha sigut la reflexió que la nostra percepció (creences) ens porta a crear estereotips, prejudicis i finalment a la discriminació. Especialment interessants van ser les aportacions realitzades per l’escriptora Chimamanda Ngozi que resumia la seua exposició amb la següent frase “Show a people as one thing -as only one thing- over and over and that is what they become”.

Realitzada ja l’exposició teòrica, els últims dies de curs es van dedicar a la realització de dinàmiques de grup que afavoreixen la inclusió, la tolerància i el respecte a la diversitat. En definitiva, podem dir que ha sigut un curs molt útil per a la reflexió i del qual hem aprés noves activitats i reflexions que podran ser traslladades a l’aula.