COMUNICAT DE L’EQUIP DIRECTIU DE L’IES LA PATACONA A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA

Davant de les diverses informacions aparegudes en diferents mitjans de comunicació sobre la situació de la presencialitat de l’alumnat al nostre centre volem fer les següents aclaracions:
  1.  L’organització dels grups, horaris i presencialitat de l’alumnat del nostre centre s’ha realitzat seguint escrupolosament les instruccions específiques per al temps de pandèmia que estem vivint rebudes des de la Conselleria d’Educació.
  2. Aquestes instruccions estableixen una distància mínima de seguretat entre alumnes a les aules de 1,5m. Respectant aquesta distància mínima de seguretat les instruccions també estableixen que com a mínim els grups de 1ESO, 3ESO PMAR, 4ESO PR4 i FP Bàsica han de tindre una presencialitat diària al centre, ampliant-se aquesta presencialitat diària a altres nivells i grups sempre que siga possible que càpiguen a les seues aules respectant la distància de seguretat.
  3. En el cas del nostre centre nosaltres hem aconseguit augmentar aquesta presencialitat diària mínima als següents grups: 2n BATX CT, 2n BATX HUM, 1r GM Perru, 2n GM Perru, 1r GS Elec i 2n GS Elec. La resta de grups del centre, al no caber a les seues aules respectant la distància de seguretat i d’acord amb les
    instruccions de Conselleria, tenen una presencialitat alterna (dilluns, dimecres i divendres una setmana, i dimarts i dijous a l’altra).
  4. El desig de l’Equip Directiu i de tot el professorat del centre seria que tots els nostres alumnes pogueren tindre una assistència diària al centre, però en aquesta situació de pandèmia, tenint en compte les mesures de seguretat i les possibilitats materials i personals de les que disposem, açò no és possible, havent aconseguit la màxima assistència diària realitzable en aquests moments.
  5. L’Equip Directiu ha mantingut el contacte i el diàleg amb tots els membres de la comunitat educativa donant informació sobre la organització del nostre centre en aquestes difícils circumstàncies i rebent opinions, comentaris i propostes. Totes les proposicions viables són estudiades i aplicades sempre que suposen una millora respecte del que ja hem aconseguit, sempre que respecten les normes de seguretat i sempre que no suposen un incompliment de la legalitat.
  6. Continuarem aplicant mesures de millora factibles dins de les nostres possibilitats i sempre tenint en compte que la nostra preocupació principal és mantindre un entorn educatiu el més segur possible per a l’alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, i totes les nostres famílies.
Esperem que tots vosaltres i les vostres famílies us trobeu bé ens acomiadem.
Equip Directiu IES La Patacona