Admissió – Matrícula

ADMISSIÓ


ℹ️ COM SÉ SI HE DE FER EL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ?
ℹ️ LLISTAT DE CENTRES ADSCRITS
? PORTAL WEB ADMISSIÓ

ADMISSIÓ ESO
Instruccions admissió ESO.
ADMISSIÓ BATXILLERAT
 Instruccions admissió BATXILLERAT

LLISTES DEFINITIVES ADMESOS I NO ADMESOS
ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS
Instruccions admissió CICLES FORMATIUS

RELACIÓ DEFINITIVA D’ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS D´FP DE GRAU MITJÀ

RELACIÓ DEFINITIVA D’ALUMNAT ADMÉS EN CICLES FORMATIUS D´FP DE GRAU SUPERIOR

RELACIÓ DEFINITIVA PER MÒDUL PROFESSIONAL D’ALUMNAT ADMÉS EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL


RELACIÓ DEFINITIVA PER CICLE FORMATIU D’ALUMNAT NO ADMÉS GRAU MITJÀ

RELACIÓ DEFINITIVA PER CICLE FORMATIU D’ALUMNAT NO ADMÉS GRAU SUPERIOR

RELACIÓ DEFINITIVA PER CENTRE D’ALUMNAT NO ADMÉS EN LA 1ª OPCIÓ, EN RÈGIM SEMIPRESENCIAL
FASE 1 I 2 D’ADJUDICACIÓ DE VACANTS EN CICLES FORMATIUS
ADMISSIÓ FP BÀSICA
Instruccions admissió FPB

RELACIÓ DEFINITIVA D’ALUMNAT ADMÉS EN CICLES D’FP BÀSICA

RELACIÓ DEFINITIVA PER CICLE D’ALUMNAT NO ADMÉS EN LA 1ª OPCIÓ, EN CICLES D’FP BÀSICA
⚠️  PROTOCOL D’ACOLLIDA D’ALUMNAT NOUVINGUT⚠️

Regulat per la Resolució del 5 de juny de 2018 de la Consellería d’Educación, Investigació, Cultura y Esport, que pot consultar-se polsant ací.
ℹ️ DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A LA MATRICULACIÓ D’ALUMNAT NOUVINGUT I/O DESPLAÇAT, QUE NO HA POGUT REALITZAR ADMISSIÓ EN EL TERMINI INDICAT PER CONSELLERIA, FILLS DE TEMPORERS O QUE S’INCORPORA DE FORMA TARDANA.

1.- Certificat d’Empadronament en algun dels municipis de l’àrea d’influència de l’IES Gilabert de Centelles (Moncofa, Platja de Moncofa, Nules, Platja de Nules, Mascarell o La Vilavella). En el cas de l’alumnat fill de treballadors i treballadores temporers que no puguen empadronar-se al municipi corresponent, hauràn d’obtindre un certificat per part de l’ajuntament que acredite el lloc on es troben estacionats amb la seua caravana (o vehicle similar) on estiguen residint.

2.- Document/carta per a l’escolarització de l’alumne o alumna, expedit per la Comissió d’Escolarització de l’Ajuntament de Nules i en el qual s’indica el curs en el qual s’ha de matricular.

3.- Si pot ser, documentació acadèmica del centre educatiu d’origen, independentment del país i/o regió del qual provinga. Són vàlids els certificats i historials acadèmics.

4.- Resta de documentació exigida per a la matriculació en el centre (descrita a l’interior del sobre de matrícula).